Eila

Vođenje turističkog smještaja i oblikovanje iskustva za goste

KONTAKT

Eila d.o.o., turistička agencija
Put Bravarića 7, 23312 Novigrad
OIB 60797519205
MBS 110124981 
Trgovački sud u Zadru: Tt-23/686-2
Član uprave: Maja Buterin
Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb
Tel. +385 (0) 91 523 8717
E-mail: info@eila.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 09:00 – 15:00

Podnošenje prigovora

Stranka ima pravo na pruženu uslugu podnijeti pisani prigovor putem pošte na adresu Eila d.o.o., Put Bravarića 7, 23312 Novigrad ili putem elektroničke pošte na e-mail info@eila.hr i to u roku od 8 dana od datuma korištenja usluge. Eila d.o.o. je dužna na prigovor odgovoriti najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Eila d.o.o. dužna je voditi i čuvati pismenu evidenciju prigovora stranaka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.